Expertise

Expertise

Het laten uitvoeren van een aankoopkeuring door een expert is in veel situaties verstandig of zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld als u een schip wilt kopen en van tevoren wilt weten wat de conditie van het vaartuig is, zodat u hiermee bij het bieden rekening kunt houden. Ook is een aankoopkeuring een praktische richtlijn als u de waarde van uw schip wilt weten. Dit als u het vaartuig wilt laten verzekeren, een hypotheek/financiering wilt afsluiten, bij een boedelscheiding of nalatenschap. Maar ook kan een expert ingeschakeld worden bij de begeleiding van de bouw van een nieuw schip: vanaf bestekfase tot aan de oplevering.

Een schade-expert kan duidelijkheid verschaffen over de hoogte van een uit te keren schadevergoeding. Bij geschillen van het uit te keren bedrag of het niet volgens opdracht uitvoeren van werkzaamheden kan Smits Jachtmakelaardij een (contra) expert inschakelen.

Expertise bij aankoop motorjacht

Voordat een expert wordt ingeschakeld is het eveneens belangrijk om te bepalen of er een deelexpertise plaats moet vinden of dat het vaartuig volledig gekeurd moet worden. Als er een volledig beeld van de motor nodig is, dan kunt u het beste een expert inhuren die hiervan verstand heeft èn met de juiste kennis en materialen de expertise kan verrichten.

Het kan voorkomen dat de expert tijdens de keuring van het door u aan te kopen schip wezenlijke gebreken ontdekt. Deze gebreken worden eigenlijk altijd voor rekening van de verkoper hersteld of de herstelkosten worden verrekend met de aan-/verkoopprijs. Indien u bekend was met de gebreken, dan komen de reparatiekosten niet voor verrekening in aanmerking. In sommige gevallen zijn de geconstateerde wezenlijke gebreken niet te herstellen of heeft de reparatie het schip ernstig verslechterd. De expert zal het vaartuig dan onvoorwaardelijk afkeuren. U betaalt dan de kosten van de expertise maar hoeft het vaartuig niet af te nemen (dit moet wel zodanig omschreven staan in het koopcontract).

Koopt u een motorjacht met een lengte van 20 tot 40 meter en is uw vaargebied het binnenwater, dan is een speciale expert noodzakelijk die zorg kan dragen voor het zogenoemde Certificaat van Onderzoek (CVO).

Expertiserapport

De conclusies van de expertise worden niet alleen met de opdrachtgever mondeling doorgesproken maar binnen een week ook gerapporteerd. Het expertiserapport wordt als bijlage gevoegd bij het koopcontract.

Smits Jachtmakelaardij is u graag van dienst bij het inschakelen van de juiste expert. Deze bemiddeling is een gratis service.

Contact

Neem contact op met Smits Jachtmakelaardij
Indien u vragen heeft over één van onze onderwerpen.
Voel je vrij om het contactformulier in te vullen.

    Over welk onderwerp wilt u informatie (verplicht)

    AankoopBankzakenTaxatiesRegistratieJachttransportOverig